W la barba

Par prima roba i ghei 'd fe ghigne
o scrivi satiri e ufendi nisun
cume ca 'l feva sensa tant tribule
al vegiu Urasiu cl'era propriu 'n campiun.
Par nutt parle dal neust gran Frigiulin
o dal Varchiggiu o 'l Cliss Varalin

Jin anvitami j'amis Civareui
e cume i vugghi sun digghi da s,
par nutt sbajemi, sei b 'l d d'ancheui,
l' mei ste cittu e guai parle 'd ti!
Per dla barba, la storia i la sei?
L' custa qui o l' n'auta si vlei.

Quand che ' Signor l' matunni a stu mund,
par sii 'na manera sia 'l bell cume 'l brutt,
l' nutt vard, cust l' brun, cust l' biund,
tucc l' creanni sensa l'umbra d'un pluc.
I prim a spunte creud che tucc i lu sei,
jin stacc an seguit, dla testa i cavei

Sultant che dopu 'n tra cel l' pens:
l'om an tutal l' precis me la fumbra
e ci va nutta: gu de 'l tapin
'n quaicos clu distingua da cela sua umbra.
E l' stabil quand che l'om l' mar
che 'l seu barbarott fussa pi patan.

La barba, perci, anca a noi l' spunta,
chi biunda, chi negra, chi grossa, chi fina
e si la gumma la va ringrasia
quee l' ca sa ciamma giustizia divina.
Se nutta i la ghessu, 'l pateli dla c
'n cumandariu me i fussu suld.

Parci na rispettu 'n manera peui tal
e i puma b dilu cun tanta rasun ,
cume la galina rispeta 'l seu gal
parche cel al g 'n pi la cistra e ja sprun.
Ciap l'esempiu dal gal 'n tal pule,
vardeghi 'n po' deuss cume 's fa rispete!

E quant vegn invern, cun fiocca o cun bisa,
cun frecc ca 'l fa gni fin al lammi gelai,
la barba, cradellu, sia giovna, sia grisa,
a l' na manna, la vegn propriu a tai:
chi svers al davora rasooi o lameutti
l' 'nloo ca 'l prova que i siu 'l brucheutti.

L' nutt capitavi magari 'd sentii
giuvnoit sbarbatei, o da chi la g mia,
sia par invidia o truve peui da dii
che 'l neust unor l' na gran purcaria?
E dii: " Dla barba, st sicur che mi scus
che dop mangi 's po' ciame purtarus? "

E tanti auti robbi, ca 's tegn gnanca da menti
dal gran ch' jin cucci, sensa sugh, strampalai
ma dint par dinti, st sicur che ji senti
e smiu nasuvi 'd cervei di masnai.
Ma chi l' ca 'l vol da j'ait duvrii jeuggi
l' mei ca 'l cunta dla testa i seui pieuggi.

Se lor la gan mia parche chi sla rasu,
parche chi creddu 'd sii bei me gag,
l'unich cunsigliu da deghi: chi tasu,
che tant si parlu l' ma fia sprec.
dal barbarott, ghevu nutta l'unor
papi ed artisti, dutor, 'mperator?

San Peru, 'l prim papa cl' stagghi a stu mund,
al Barbarussa cl' da nutt dismenghe,
e 'l neust Ferari, gran pitor da Salmunt
jin barbi custi ca 's po' mai disprese.
E teint noim famos oltre a cust i peus divi
Si seisa 'd nutt rumpvi du treup 'l vosti pivi.

Dess la piant l e par nutt fevla gni
a tucc vuiait chi ma senti stasei
i sun decis a ste cittu, a fini.
An cunfidensa, se viait nutt lu sei
i pluich chi vugghi sa 'l m barbarott
d'agn nu gan teint: i nu gan cinquantott!


Barba
Gianfranco Bertoli
(Valmaggia)